of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP609
Aile Hekimliği
0.0
78.0
0.0
2.0
2.0
6. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1. Dr. Öğr. Üyesi Funda Yıldırım Baş
2. Dr. Öğr. Üyesi Gökçe İşcan
Dersin Yardımcıları
1. Arş.Gör. Süheyla Sak
2. Arş.Gör. Fatma Türkyön
3. Arş.Gör. Yavuz Özcan
4. Arş.Gör. Şerife Ünver
Dersin Amacı
Klinik öncesi ve klinik dönemlerde edinilen bilgi, beceri ve tutumlar doğrultusunda nitelikli bir birinci basamak sağlık hizmeti sunmak için gerekli yetkinliklerin kazanılmasına katkıda bulunmak.
Dersin Hedefleri
1. Anamnez ve fizik muayene bulgularını değerlendirerek ön tanı/tanı koyar.
2. Birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili ulusal politika ve mevzuatı kavrar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Birinci basamak sağlık hizmetinin temel özelliklerini, ASM’lerin kapsam ve görevlerin kavrar.
2. Birey, aile ve toplum düzeyinde koruyucu sağlık hizmetini önemser, sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütür.
3. Birinci basamak düzeyinde gerekli girişimsel işlemleri (aşı, enjeksiyon vb.) uygular.
Dersin İçeriği
http://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/d6_aile-hekimligi-03092019.pdf
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
1
15
15
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
1
15
15
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
1
15
15
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
60
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Saha ziyaretleri
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
4
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
4
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
3