of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP601
Acil
0.0
250.0
0.0
10.0
10.0
6. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Önder TOMRUK
2-Nesrin Gökben BECEREN
3-Hamit Hakan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
4-Hasan Sami GÜL
5-Furkan Çağrı OĞUZLAR
Dersin Amacı
Acil Servise başvuran travmatik veya nontravmatik acil durumların stabilizasyonunu sağlamayı öğrenmek
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve pratik uygulamalarını yapmak
2. Göğüs ağrısına neden olan ve hayatı tehdit eden durumlar hakkında bilgi sahibi olmak.
3. Solunum sıkıntısının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
4. Karın ağrısı nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak ve cerrahi gerektiren karın ağrılarına tanı koymayı öğrenmek
5. Bilinç bozukluğu nedenlerini ve hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenmek
6. Alerji ve anaflaksi durumlarında hayat kurtarıcı müdahaleler hakkında bilgi sahibi olmak
7. Hipertansif aciller ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
8. Şok hastasına yaklaşım ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
9. Baş ağrısı nedenleri ve hayatı tehdit eden baş ağrıları hakkında bilgi sahibi olmak
10. Hipo-hipertermi, etkileri ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olmak
11. Çoklu travması olan hastaya yaklaşım ve hayat kurtarıcı müdahaleler hakkında bilgi sahibi olmak
12. Omurga travmalarına yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak
13. Pediatrik ve Geriatrik yaş grubu travmalarına yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak
14. Karın travmaları ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak
15. Kafa travmasına yaklaşım hakkında bilgi sahibi olacaklardır
16. Zehirlenmiş hastaya yaklaşım ve tedavi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
17. Organofosfat zehirlenmeleri ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak
18. Trisiklik Antidepresan zehirlenmeleri ve tedavi protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Kardiyopulmoner resusitasyon (Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği),
Göğüs ağrılı, Karın ağrılı, Solunum sıkıntılı, Hipertansif, Şoktaki, Baş ağrısı olan, Hipo-Hipertermik olan, Bilinci Bozuk olan, Alerjisi olan hastalara yaklaşım,
Genel travma hastasına yaklaşım (Kafa, toraks, batın travmalar ile pediatrik ve geriatrik travmalara yaklaşım), zehirlenmelere genel yaklaşım (Mantar, trisiklik antidepresan, alkol, CO, organik fosfor ve analjezik zehirlenmelerine yaklaşım)
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
6
20
120
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
6
20
120
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
6
12
72
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
312
Yıliçiin Başarıya Oranı
100
Dersin Akts Kredisi
10
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu

1. Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS. Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide (6th ed.). İnternational edition, Mc Graw Hill. 2004.
2. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu. Türk Kardiyoloji Derneği ve Acil Tıp Uzmanları Derneği.
3. 2005 International Consensus Conference on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2005;112.
4. Atıcı A. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği(ÇİLYAD) Programı. 3. Baskı. Ankara, 2007.
5. Ertekin C, Günay K, Kurtoğlu M, Taviloğlu K. Travma ve Resüsitasyon Kursu. İstanbul.
6. Advanced Trauma Life Support Program for Doctors, 7th edn. Chicago: American College of Surgeons 1997.
7. Goldfrank L, Flomenbaum N, Lewin N, Howland MA, Hoffman R, Nelson L. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2006 Mc Graw Hill.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
5