of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP617
Kırsal Hekimlik (Halk Sağlığı)
0.0
172.0
0.0
7.0
7.0
6. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1. Prof.Dr. A. Nesimi Kişioğlu
2. Prof.Dr. Ersin uskun
3. Dr. Öğr. Üyesi Özgür Önal
Dersin Yardımcıları
1. Arş.Gör.Dr. Merve Kurnaz
2. Arş.Gör.Dr. İbrahim Tamam
3. Arş.Gör.Dr. Gamze Gömük
4. Arş.Gör.Dr. Murat Dündar
Dersin Amacı
öğrencilerin ülkenin sağlık durumu ile sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları ve özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin yönetiminde ekip sorumlusu olarak hekimin görevleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarıdır.
Dersin Hedefleri
1. Sağlık ve hastalık olgularını toplumsal boyutta değerlendirir.
2. Sağlıkla ilgili konularda sektörler arası işbirliğinin önemini açıklayabilir ve sektörlerle işbirliği yapabilir.
3. Koruyucu sağlık hizmetlerini yönetebilir.
4. Bulaşıcı hastalıkları toplumsal boyutta değerlendirebilir.
5. Salgınları yönetebilir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Epidemiyolojik çalışma yapabilir.
2. Çevre ve insan sağlığı ilişkisinin önemini açıklayabilir, riskleri değerlendirebilir, yönetebilir.
3. İş ortamı ve iş sağlığı ilişkisinin önemini açıklayabilir, riskleri değerlendirebilir, yönetebilir.
4. Toplumdaki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini değerlendirebilir.
Dersin İçeriği
http://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/sdu-tip-fakultesi-intorn-doktorluk-egitimi-uygulama-esaslari-ve-intorn-calisma-karnesi-28112019.pdf
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
6
20
120
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
6
10
60
Ödev
0
0
Ödevler
6
5
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
210
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
7
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Saha ziyaretleri
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
4