of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP651
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
0.0
155.0
0.0
5.0
5.0
6. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1. Prof. Dr. Pakize Kırdemir
2. Prof. Dr. Berit Gökçe Ceylan
3. Doç.Dr. Filiz Alkaya Solmaz
4. Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karabacak
5. Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sabri Özden
6. Dr. öğr. Üyesi Mustafa Soner Özcan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Her yaş ve riskte hastaya uygulanacak tüm cerrahi ve invaziv tıbbi girişimlerin ağrı ve stresten korunarak gerçekleşebilmesi için gerekli hazırlık ve anestezisini öğretmek, akut ve kronik ağrı tedavisine yaklaşım, kritik hasta ve politravmalı hastanın acil tedavisinin, naklinin, resüsitasyonunun ve ileri tedavisi, hemodinamik ve solunumsal destek ve tedavi gereken hastaların yoğun bakımda izlenip tedavi edildiği ve gereken her şart ve ortamda yenidoğan, pediyatrik, erişkin temel ve ileri yaşam desteğinin (kardiyopulmoner resüsitasyon; KPR) uygulanmasının öğretilmesi.
Dersin Hedefleri
Anestezi pratiğinin tıp alanında uygulama alanlarının kavratılması
Acil yaşam desteğinin öğretilmesi
Yoğun bakım tedavisi genel prensiplerinin öğretilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları
Perioperatif dönemde normal fizyolojik fonksiyonları izlemek ve sürdürmek,
Cerrahi prosedürlerin tipine özgü anestezi yöntemlerinin öğrenilmesi
Solunum fonksiyonunu değerlendirmek ve respiratör tedavisini uygulamak,
Organ yetersizliğini tanımak ve ilk adım tedavilerini yapmak,
Temel Yaşam Desteğinin kavratılması
Hastaya tüm yaşamsal fonksiyonları değerlendirerek anestezi vermek
Preoperatif değerlendirmeyi kavratmak
Dersin İçeriği
Genel Anesteziye Giriş, Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Premedikasyon, İntraoperatif ve Postoperatif Hasta Takibi, Monitörizasyon, Havayolu Sağlanması ve Endotrakeal Entübasyon, Anestezi Komplikasyonları, İntravenöz Anestezikler, İnhalasyon Anestezikleri, Sinir-Kas İletimi ve Kas Gevşeticiler, Lokal Anestezikler, Epidural ve Spinal Anestezi, Temel Yaşam Desteği, Termoregülasyon ve Malign Hipertermi, Ağrının Nörofizyolojisi, Analjezik Kullanım İlkeleri, Postoperatif Ağrı ve Tedavisi, Yoğun Bakıma Giriş, Tedavi İlkeleri, Akut Solunum Yetmezliği ve ARDS, SIRS, Sepsis
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
2
20
40
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
20
40
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
2
20
40
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
20
40
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
160
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Klinik Anestezi, Zeynep Kayhan
2. Klinik Anestezi, Lange
Materyal
Dokümanlar
Film gösterileri, seminer sunumları.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
1
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
3