of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP652
Dermatoloji
0.0
155.0
0.0
5.0
5.0
6. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Mehmet Yıldırım
2-İjlal Erturan
3-Selma Korkmaz
4-Havva Hilal Ayvaz Çelik
Dersin Yardımcıları
1-Melek Karabacak
2-Mehmet Ali Yıldırım
3-Rahime Cankat Doğantekin
Dersin Amacı
Dermatoloji terminolojisi, temel kavramlar ve elementer lezyonlar, derinin yapısı, dermatolojik hastalıkların tanısı ve tedavisini öğrenmek.
Dersin Hedefleri
1-Dermatolojik muayeneyi öğrenmek
2-Dermatoloji hastalarına yaklaşımı öğrenmek
3-Dermatolojik hastalıklarda semptomlar, hikaye alınması, tanı ve klinik yaklaşımı öğrenmek
4-Genital ülser, ürtiker, melanoma, non-melanoma deri kanserleri, kaşıntı, Behçet Hastalığı, vaskülit, tırnak, saç ve pigmentasyonla giden hastalıkları, kollajen doku hastalıları, derinin hipersensitivite reaksiyonları, periferik damar hastalıkları, metabolik hastalığı olan hastalara yaklaşımı öğrenmek
5-Papuloskuamöz hastalıklar, atopik dermatit, Behçet Hastalığı, derinin fungal, bakteriyel, viral hastalıkları, ürtiker, seboreik dermatit, ilaç reaksiyonları, yağ ve ter bezi hastalıkları, staz dermatiti, sifiliz, ve diğer veneryal hastalıklar, leşmanya, deri tüberkülozuna yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Dermatolojiye giriş, dermatolojide genel kavramları öğrenmek
2-Dermatolojide uygulamalı olarak hasta muayenesinin öğrenmek dermatolojide genel kavramları öğrenmek
3-Dermatolojide genel olarak uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmek
4-Derinin bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlarını ve bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
5-Derinin papuloskuamöz hastalıklarını, atopik dermatiti ve bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
6-Kollajen doku hastalıkları ve Behçet Hastalığı’nı ve bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmaklarını yapmak
7-Tırnak hastalıkları, saç hastalıkları, periferik damar hastalıkları, deri tüberkülozu, lepra, paraziter hastalıkları, pigmentasyon bozuklukları, hipersensitivite reaksiyonlarını ve bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
8- Büllü hastalıklar, egzemaları ve bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
9-Topikal steroid kullanımının ve ultraviyole ışınları ve derinin etkileşiminin öğrenilerek güneşten korunmanın gerekliliği ve metodlarını öğrenmek
10-Yağ ve ter bezi hastalıkları, ürtiker, seboreik dermatit, staz dermatiti, napkin dermatiti, metabolizma ve beslenme bozuklukları, ilaç reaksiyonlarını, bu hastalıklara yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
11-Nevuslar, melanoma, non-melanoma deri tümörlerine yaklaşımı, tanı ve tedaviyi öğrenerek pratik uygulamalarını yapmak
12-Sifiliz, sifiliz dışı veneryen hastalıklar ve genital ülserli hastaya yaklaşım, tanı ve tedavisinin öğrenilerek pratik uygulamalarını yapmak
13-Dermatolojik tanı yöntemlerinden nativ preperat hazırlaması ve değerlendirmesini ve wood bakısını uygulamalı olarak öğrenmek
14- PUVA, kriyoterapi, intralezyonel kortikosteroid enjeksiyonunu uygulamalı olarak öğrenmek
Dersin İçeriği
1-Dermatolojinin ve dermatolojik muayenin önemi
2-Dermatolojik hastanın değerlendirilmesi
3-Dermatolojik hastalıklarda semptomlar, hikaye alınması, tanı ve klinik yaklaşım
4-Genital ülser, ürtiker, melanoma, non-melanoma deri kanserleri, kaşıntı, Behçet Hastalığı, vaskülit, tırnak, saç ve pigmentasyonla giden hastalıkları, kollajen doku hastalıları, derinin hipersensitivite reaksiyonları, periferik damar hastalıkları, metabolik hastalığı mevcut hastalara yaklaşım
5-Papuloskuamöz hastalıklar, atopik dermatit, Behçet Hastalığı, derinin fungal, bakteriyel, viral hastalıkları, ürtiker, seboreik dermatit, ilaç reaksiyonları, yağ ve ter bezi hastalıkları, staz dermatiti, sifiliz, ve diğer veneryal hastalıklar, leşmanya, deri tüberkülozuna yaklaşım tanı ve tedavisi

Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
17
51
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
17
51
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
3
17
51
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
153
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
 
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.