of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP659
Nöroşirürji (Beyin Cerrahisi)
0.0
155.0
0.0
5.0
5.0
6. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1. Prof. Dr. H. Murat GÖKSEL
2. Doç. Dr. N. ŞENOL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Santral ve Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları ve Cerrahi Tedavilerini Öğretmek
Dersin Hedefleri
1. Santral ve Periferik sinir sisteminin hastalıklarının genel olarak anlaşılması
2. Santral ve Periferik sinir sisteminde cerrahi yaklaşımları vurgulamak
3 Cerrahi öncesi ve sonrasındaki hastalara yaklaşımı göstermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Tıp doktorunun bilmesi yeterli olacak düzeyde Nöroşirurji konularını göstermek.
2. Nöro cerrahinin yapılma nedenleri, etki düzeyi göstermek
3. Nöro cerrahi yapılan hastalara yaklaşımı öğretmek
4. Travma sonrasındaki acil durumlarda müdahaleleri göstermek
5. Santral ve periferik sinir sisteminin hastalıklarında cerrahinin yanında diğer disiplinlerin önemini vurgulamak.
6. Santral ve periferik sinir sistemi hastalıklarından korunma yöntemlerinin gösterilmesi
7. Nöroşirurji hastalarının temel şikayetlerini göstererek tanı döneminin hızlanmasını sağlamak
8. Sistemik hastalıkların ele alınması sürecinde nöral sistem hastalıklarını da göz önüne alınmasını sağlamak
Dersin İçeriği
Santral ve periferik sinir sisteminin doğumsal, neoplastik, travmatik, dejeneratif ve enfeksiyöz hastalıklarında nöro cerrahi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
20
60
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
20
60
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
3
15
45
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-“Nöroloji ve Nöroşirurji” Resimli Açıklamalı. Lindsay.Neurology and Neurosurgery den Çeviri Ed. Bozbuğa M. Nobel Tıp Kitabevleri. 2000
ISBN : 9754200386
2- “Temel Nöroşirurji” Editör Kemal Benli. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi. 2004 ISBN: 975491172X
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
4
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
4
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
3