of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP660
Nükleer Tıp
0.0
155.0
0.0
5.0
5.0
6. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Mustafa Yıldız
3-S. Süreyya Çerçi
Dersin Yardımcıları
7-Aslıhan İlhan
7-Yadigar Kılıçkaya
7-Fatih Çolak
7-Mehmet Erdoğan
Dersin Amacı
Radyasyon ve tıpta kullanımını, radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunmayı, hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanan nükleer tıp yöntemlerini öğrenmek.
Dersin Hedefleri
Radyasyonun tıpta kullanımını öğrenmek
Radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunmayı öğrenmek
Hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanan nükleer tıp yöntemlerini öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Radyasyon fiziği ve radyoaktif maddelerin tıpta kullanımı hakkında genel bilgiler almak
2. Görüntüleme sistemlerinin çalışma prensiplerini öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak
3. Radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunmayı öğrenmek.
4. Kardiyovasküler Sistem, Santral Sinir Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointesitinal Sistem, Üriner Sistem, Endokrin Sistem hastalıklarındaki nükleer tıp uygulamalarını öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
5. Onkolojide ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan nükleer tıp uygulamalarını öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
6. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanımını öğrenmek
Dersin İçeriği
Radyasyon fiziği, radyoaktif maddelerin tıpta kullanımı, görüntüleme sistemleri, radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyondan korunma.
Radyoaktif maddeler kullanarak organların fonksiyonel ve anatomik olarak değerlendirilmesi(Sintigrafi, SPECT).
Onkolojide nükleer tıp uygulamaları (Sintigrafi, SPECT, PET).
Radyoaktif maddelerin tedavide kullanımı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
20
60
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
20
60
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
3
15
45
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Nükleer Tıp Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Demir M. Nükleer tıp fiziği ve klinik uygulamaları. İstanbul 2008.
2-Oyar O, Gülsoy U. Tıbbi Görüntüleme Fiziği, Isparta, 2003.
3-Sandler P.M., Diagnostic nuclear imaging, 1996 Lippincot Williams and Wilkins.
4-Wilson MA. Textbook of Nuclear Medicine, Lippincott-Raven.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
3
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
4
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
4