of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TIP663
Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi
0.0
155.0
0.0
5.0
5.0
6. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1. Prof. Dr. Asım Aydın
2. Dr. Öğr. Üyesi Selman Hakkı Altuntaş
3. Dr. Öğr. üyesi Dudu Dilek Yavuz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Pratisyen hekimin sahip olması gereken temel plastik cerrahi bilgi ve becerisini kazandırmak
Dersin Hedefleri
1. Üst ekstremite anatomisi
2. Elin Klinik muayenesi
3. Tendon yaralanmalarının tedavisi
4. Brakial pleksus ve periferik sinir yaralanmalarının tedavisi
5. El enfeksiyonları
6. Yüzdeki yumuşak dokuların muayenesi
7. Yüzdeki kemik yapıların muayenesi
8. yarık dudak- damaklı hastaya hayatı boyunca yaklaşımı
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. El anatomisi
2. Elde dolaşım değerlendirilmesi
3. Elde tendon, sinir ve arter muayeneleri
4. Yüz anatomisi
5. Yüzdeki kemik yapıların muayeneleri
6. Yüzde yumuşak doku muayenesi
7. Yüz yaralanmalarına genel yaklaşım
8. yarık dudak- damaklı hastaya hayatı boyunca yaklaşımı
Dersin İçeriği
El yaralanmaları
Yüz yaralanmaları
Yarık dudak -damak
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
10
6
60
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
6
60
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
5
6
30
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1- Grabb Plastic Surgery
2-Mathes Plastic Surgery
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
4