of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF104
Statik
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Statiğin temel prensiplerini öğretmek ve statiğin temel prensiplerini kullanarak mühendislik problemlerinin çözümünde teknik yöntemleri vermek
Dersin Hedefleri
1) Statiğin temel prensiplerini öğretmek
2) Vektör tanımını ve vektörel işlemleri yapabilme yeteneği kazandırmak
3) İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinin bileşkelerini bulabilme yeteneği kazandırmak
4) İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinde denge problemlerinin çözümünü öğretmek
5) Momentin anlamını ve bir kuvvetin bir noktaya göre momentini almayı öğretmek
6) İki ve üç boyutlu rijit cisimler için serbest cisim diyagramlarının çizimini ve mesnet kuvvetlerini yerleştirmeyi öğretmek
7) Cisimlerin ağılık merkezlerini bulamayı ve Yayılı yüklerin bulunduğu statik problemleri çözmeyi öğretmek
8) Kafes, Kiriş sistemlerini analiz etmeyi ve kuvvetlerini bulmayı öğretmek
9) Kablolarda yoğunlaştırılmış yükler altında oluşan gerilme kuvvetlerini bulmayı öğretmek
10) İki ve üç boyutlu cisimlerin atalet momentlerinin bulunmasını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Statiğin Temel Prensiplerini bilir
2) Vektör tanımını ve vektörel işlemleri yapabilir.
3) İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinin bileşkelerini hesaplayabilir
4) İki ve üç boyutlu kuvvet sistemlerinde denge problemlerinin analiz eder
5) Momentin anlamını bilir ve bir kuvvetin bir noktaya göre momenti alabilir
6) İki ve üç boyutlu rijit cisimler için serbest cisim diyagramlarını çizer ve mesnet kuvvetlerini yerleştirir
7) Cisimlerin ağılık merkezlerini bulabilir. Yayılı yüklerin bulunduğu statik problemleri çözer
8) Kafes Kiriş Sistemlerini analiz eder ve kuvvetleri bulur
9) Kablolarda yoğunlaştırılmış yükler altında oluşan gerilme kuvvetlerini bulur
10) Atalet momenti nedir bilir ve iki ve üç boyutlu cisimlerin atalet momentlerini bulur
Dersin İçeriği
Statiğin temel prensipleri, Vektörel işlemler, Maddesel Noktaların Statiği, Rijit Cisimler, Rijit Cisimlerin Dengesi, Ağırlık Merkezleri, Düzlem taşıyıcı sistemler, Kafes sistemler, Kablolar, Atalet Momentleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
5
30
Ödevler
7
3
21
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
140
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Beer, F.P., Johnston, E.R., Eisenberg, E.R., Mühendisler için Vektör Mekaniği: STATİK, Çevirenler: Ömer Gündoğdu, Halil Rıdvan Öz ve Osman Kopmaz, ISBN:978-975-6240-19-9, Güven Bilimsel Yayınevi, 2008, İzmir, Türkiye.
2)Mehmet H. Omurtag, Mühendisler için mekanik: STATİK, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul, Türkiye.
3) Mehmet H. Omurtag, Mühendisler için mekanik: Statik Çözümlü Problemleri, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
4
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
2
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
4