of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF151
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere eğitimin tanımı ve önemi, eğitimin sosyal dinamikleri, geleneksel ve modern eğitim arasındaki faklılıklar, sosyal bir yapı olarak okullar ve öğretmenlik mesleğinin önemi hakkında bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
1) Eğitimle ilgili temel kavramları tanıtmak
2) Eğitim ve okulun başlıca amaç ve işlevlerini öğretmek
3) Dünyada ve Türk toplumunda eğitimin tarihsel gelişimi hakkında bilgilendirmek
4) Eğitimin diğer bilimlerle (sosyoloji, felsefe, ekonomi, politika, hukuk) olan ilişkilerini öğretmek
6) Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkelerini tanıtmak
7) Öğretmenlerin rol, görev ve yeterlilik alanları hakkında bilgilendirmek
8) İyi bir öğretmenin sahip olduğu tutum ve davranışları kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Eğitimle ilgili temel kavramları tanıma
2) Eğitim ve okulun başlıca amaç ve işlevlerini açıklama
3) Dünyada ve Türk toplumunda eğitimin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma
4) Eğitimin diğer bilimlerle (sosyoloji, felsefe, ekonomi, politika, hukuk) olan ilişkilerini açıklama
5) Eğitimin toplumsal değişme aracı rolünü açıklama
6) Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkelerini söyleme
7) Öğretmenlerin rol, görev ve yeterlilik alanlarını açıklama
8) İyi bir öğretmenin sahip olduğu tutum ve davranışların farkında olma
Dersin İçeriği
Bu ders eğitim ve öğretim kavramları, öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri ve Türk eğitim sistemi konularını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
15
15
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
30
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
86
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Şişman, Mehmet (2007). Eğitim bilimine giriş (3.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2. Demirel, Özcan ve Kaya, Zeki (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
3. Celep, Cevat (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
0
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
0
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
0