of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF201
Dinamik
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dinamikle ilgili temel kavramların verilmesi. Maddesel noktaların doğrusal ve eğrisel hareketinin
incelenmesi. Maddesel noktanın kinetiği. İş ve enerji ilkesinin incelenmesi.
Dersin Hedefleri
1) Dinamiğe ilişkin temel kavramları kavramak
2) Hareket parametrelerini anlama, temel bağıntıları öğrenme ve hesaplayabilmek
3) Maddesel nokta hareket tiplerini öğrenme, hareket parametrelerine ilişkin bağıntıları uygulayabilmek
4) Maddesel nokta kuvvet-kütle-ivme ilişkilerini anlama, temel bağıntıları öğrenme ve değişik problemlere uygulayabilmek
5) Maddesel nokta iş ve enerji bağıntılarını anlamak
6) Impuls ve momentum kavramlarını anlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Dinamiğe ilişkin temel kavramları kavrama
2) Hareket parametrelerini anlama, temel bağıntıları öğrenme ve hesaplayabilme
3) Maddesel nokta hareket tiplerini öğrenme, hareket parametrelerine ilişkin bağıntıları uygulayabilme
4) Maddesel nokta kuvvet-kütle-ivme ilişkilerini anlama, temel bağıntıları öğrenme ve değişik problemlere uygulayabilme
5) Maddesel nokta iş ve enerji bağıntılarını anlama.
6) Impuls ve momentum kavramlarını anlama
Dersin İçeriği
Dinamiğin tanımı ve prensipleri, maddesel noktanın kinematiği, maddesel noktanın doğrusal hareketi,
uzayda eğrisel hareket, düzlemde eğrisel hareket, dik koordinatlar, normal ve teğetsel koordinatlar,
kutupsal koordinatlar. Bağıl hareket, kinetiğin temel kavramları, Newton?un 2. hareket kanunu, iş, güç ve enerji. Impuls ve momentum
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
10
1
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
62
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Beer, F.P, Johnston, E.R, Dinamik Cilt 2, 1993, İstanbul, Türkiye
2) Aköz, A.Y, Omurtag, M.H, Dinamik, ISBN 975-486-264-8, Beta yayın evi, 1993, İstanbul,Türkiye.
3) Günay, D., Aydemir, A., Mühendislik Mekaniği, Dinamik, Değişim yayınları, 1998, Adapazarı, Türkiye.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
4
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
2
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3