of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF202
İmal Usulleri
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Malzemelerin imalat teknolojilerinin temel prensiplerini öğrenmek
Dersin Hedefleri
1) İmal usullerinin prensipleri ve kullanım alanları hakkında temel bilgilere sahip olmak
2) İmal usullerinin üstünlükleri, sınırlama ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olmak
3) İmal usullerinde kullanılan donanımları tanıma ve seçme becerisi kazanmak
4) Belirli bir makine parçası için tasarım aşamasında en uygun imal usulünü seçme becerisi kazanmak
5) İmal usullerine ait bilgileri kullanma ve temel hesaplamaları yapabilme becerisi kazanmak
6) Kullanılacak imal usulü ile ilgili çalışma parametrelerini seçme becerisi kazanmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İmal usullerinin prensipleri ve kullanım alanları hakkında temel bilgilere sahip olma,
2) İmal usullerinin birbirlerine göre üstünlükleri, sınırlama ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olma,
3) İmal usullerinde kullanılan donanımları tanıma ve seçme becerisi,
4) Belirli bir makine parçası için tasarım aşamasında en uygun imal usulünü seçme becerisi,
5) Geleneksel imal usullerine ait bilgileri kullanma ve temel hesaplamaları yapabilme becerisi,
6) Kullanılacak imal usulü ile ilgili çalışma parametrelerini seçme becerisi.
Dersin İçeriği
Metal döküm işlemleri, dizayn ve uygulamaları. Metallerin haddelenmesi, ekstrüzyonu, dövülmesi ve çekme işlemleri gibi plastik şekillendirme işlemleri. Eğme, gererek şekillendirme, derin çekme ve kesme gibi sac şekillendirme işlemleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
10
50
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
118
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Mustafa Çğdem, İmal Usulleri, Çağlayan Yayınları, İstanbul 1997
2. İmal Usulleri, S.Anık, A.Dikicioğlu, M.Vural, Birsen Yayınevi İstanbul 2000
3. Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed.
4. Özsoy, Abdullah(2007). İmal Usulleri sunuları, (tefsrv.sdu.edu.tr/~ozsoy).
Materyal
Dokümanlar
1. Özsoy, Abdullah(2007). İmal Usulleri sunuları, (tefsrv.sdu.edu.tr/~ozsoy).
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
3
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
3
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
4