of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/15/2020
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF204
Akışkanlar Mekaniği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Ergün KORKMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere; akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar (yoğunluk, basınç, hız, viskozite, kayma gerilmesi vb.), akışkanların statiği kapsamında basınç ölçümleri, dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, blok halinde hareket eden akışkanların dengesi, akış türleri, Laminer ve Türbülanslı akış, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, genel enerji denklemi ve uygulamaları, akış kayıpları, sifon ve kavitasyon olayı hakkında bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, momentum denklemi, akış türleri, sürtünme kaybı ve lokal kayıplar, boyut analizi konularını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
 
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1) Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramları kazanır.
DK10
2) Birimler, boyutlar ve bazı bağımlı büyüklükleri kullanmayı alışkanlık haline getirir.
DK3
3) Yoğunluk, özgül hacim, özgül ağırlık, bağıl yoğunluk kavramlarını örneklerle kavrar.
DK4
4) Newtoniyen ve Newtoniyen olmayan akışkanlar, sıkıştırılabilme, hacimsel sıkışma modülü, buharlaşma basıncı gibi kavramları örneklerle kavrar.
DK
5) Hidrostatik esasları sabit şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır.
DK
6) Hidrostatik esasları değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır.
DK
7) Düzlem yüzeyler, dalmış ve batmış yüzeylerde hesaplamalar yapabilir.
DK
8) Sabit ivmeli öteleme hareketi, zorunlu dönme hareketi uygulamaları yapar.
DK
9) Hidrodinamik esasları sabit şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır.
DK
10) Hidrodinamik esasları değişik şartlarda uygulama kabiliyeti kazanır.