of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF251
Gelişim ve Öğrenme
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ders boyunca öğrenciler gelişim ve öğrenmenin temel prensiplerini ve içeriğini, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlaki gelişimi, davranışçı ve bilişsel yaklaşımlara göre öğrenme, öğrenme stilleri ve stratejileri.
Dersin Hedefleri
1) Psikolojinin temel kavramlarını açıklamak
2) Öğrenci davranışlarını anlar ve gerekli davranış düzenleme tekniklerini bilgi ve becerisini kazanmak
3) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmak
4) Gelişim psikolojisinin verilerinden öğrenme ve öğretmede yararlanmak
5) Öğrenmeye etki eden faktörleri açıklamak
6) Öğrenmenin biyolojik, sosyal ve kültürel temellerini açıklamak
7) Öğrenme teori ve kuramlarını açıklamakl temellerini açıklamak
8) Öğrenme teorileri arası ilişkileri kavramak
9) Öğrenme kuramlarından öğretim süreçlerinde yararlanmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Psikolojinin temel kavramlarını açıklar
2) Öğrenci davranışlarını anlar ve gerekli davranış düzenleme tekniklerini bilgi ve becerisini kazanır
3) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunabilir
4) Gelişim psikolojisinin verilerinden öğrenme ve öğretmede yararlanır
5) Öğrenmeye etki eden kavramları açıklayabilir
6) Öğrenmenin biyolojik, sosyal ve kültürel temellerini açıklar
7) Öğrenme teori ve kuramlarını açıklar
8) Öğrenme teorileri arası ilişkileri kavrar
9) Öğrenme kuramlarından öğretim süreçlerinde yararlanır
Dersin İçeriği
Psikoloji kavramının temeli ve tarihi gelişimi, gelişim ilkeleri ve dönemleri, fiziksel gelişim, sosyal duygusal gelişim, bilişsel ve dilsel gelişim, öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramlar, öğrenme etkenleri, öğrenmenin biyolojik temeli, öğrenmede davranışsal yaklaşımlar, bilişsel öğrenme teorisi, işaret geştalt kuramı, sosyal öğrenme.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
149
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
CÜCELOĞLU, D; İnsan ve Davranışı; İst, Remzi Kitabevi,1996
YILDIRIM, R;Öğrenmeyi Öğrenmek; İst, Sistem yy, 2001
Editör Binnur, YEŞİLYAPRAK,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem Yayıncılık, Mart 2005
YEŞİLYAPRAK, B.,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2003.
SELÇUK, Z.,Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000.
KPSS Eğitim Bilimleri Seti (PEGEM Yayıncılık), 2009.
Öğretim Elemanı Slâytları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
0
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
0
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
0