of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/13/2020
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF252
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
3.0
2.0
0.0
4.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Eğitimde planlama ve değerlendirmenin bazı temel kavramlarını anlamak ve geliştirmek.
Dersin İçeriği
Öğretim ilkeleri, Temel Kavramlar ve Program Geliştirme Süreci, Program Geliştirme Model ve Yaklaşımları, Eğitim Programı Öğeleri, Hedef ve Hedef Belirleme Süreci ve İçerik, Eğitim Durumları ve Değerlendirme, Öğretim Modelleri ve Stratejiler, Yöntem ve Teknikler, Öğretim Araç-Gereç ve Materyalleri, Öğretimi Planlama, Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar, Ölçme ve Değerlendirme Çeşitleri, Temel İstatistiksel Bilgiler, Eğitimde Kullanılan Sınavlar ve Alternatif Ölçme Araçları, Ölçme Araçlarının özellikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
 
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1 Öğretim ilkelerini kavrar
DK9
2) Eğitim programları ile öğretim etkinlikleri arası ilişkileri kavrar
DK3
3) Öğretim faaliyetlerini planlama ve uygulama becerisi kazanır
DK4
4) Program geliştirme model ve teorilerini kavrar
DK
5) Öğretme öğrenme model, yöntem ve teknikleri ile öğretim etkinliklerini uygular
DK
6) Öğretim faaliyetlerine uygun öğretim araçlarını seçer ve kullanır
DK
7) Öğrenme ve öğretme etkinliklerine farklı bakış açısı kazanır
DK
8) Öğrenme öğretme faaliyetlerini değerlendirir
DK
9) Ölçme sonuçlarına bağlı olarak istatistiksel işlemleri yapar ve sonuçları değerlendirir