of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF301
Termodinamik
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere mühendisliğin esas ilgi alanlarından biri olan ısı ve iş ilişkileri ile enerji dönüşümlerinin fiziksel temellerini ve mühendislik uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
1) Termodinamik kavramını ve termodinamikte kullanılan kavramları anlatmak
2) Termodinamiğin birinci yasasını kavratmak
3) İdeal gaz denklemi ve uygulamasını yapabilmeyi sağlamak
4) Termodinamik hal değişimlerini öğretmek
5) Termodinamiğin II. Yasasını kavratmak
6) Saf madde ve P-v, T-v ve P-T diyagramlarını kavratmak
7) Carnot çevrimini anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Termodinamik kavramını ve termodinamikte kullanılan kavramları anlamak
2) Termodinamiğin birinci yasasını kavrama
3) İdeal gaz denklemi ve uygulamasını yapabilme.
4)Termodinamik hal değişimlerini kavrama
5) Termodinamiğin ikinci yasasını kavrama
6) Saf madde ve P-v, T-v ve P-T diyagramlarını kavrama
7) Carnot çevrimini kavrama
Dersin İçeriği
Bu ders termodinamiğin temel kavramları, Mükemmel gaz denklemi, Termodinamik hal değiştirmeler, Isı ve iş ilişkileri, kapalı ve açık sistemlerin I. yasa analizi, Saf madde, termodinamiğin II. Yasası, entropi, Carnot çevrimi konularını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
30
Ödevler
2
6
12
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
93
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus A. Çengel. Michael A. Boles, Literatür
Yayıncılık, 2000.
2)Motor Termodinamiği, Ali Sürmen, M.İhsan Karamangil, R.Arslan, Alfa Akademi, 2004.
3) Telli, Z.K., 'Termodinamik: problemleri ile birlikte', Palme Yayıncılık, Ankara, 1998.
4) Termodinamik, Aksel ÖZTÜRK; Abdurrahman KILINÇ
5) A. R. BÜYÜKTÜR, “Termodinamik Cilt 2”, Uludağ Ünv., 1986
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
4
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
2
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3