of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF302
Bilgisayar Destekli Analiz
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bir mühendislik problemine ait fiziksel modelin matematiksel modele dönüştürülmesini ve çözümlemesini öğretmek
Dersin Hedefleri
1) Fiziksel modellerin matematiksel karşılıklarını oluşturmayı öğretmek
2) Direkt ve indirekt modelleme arasındaki farkları öğretmek
3) yapısal statik analizler yapabilmeyi öğretmek
4) Isıl analizler yapabilmeyi öğretmek
5) Analitik ve nümerik çözümler arasındaki farkı öğretmek
6) MATLAB
7) ANSYS
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında ele alınması, modellenmesi ve çözümlenmesi
2) Sonlu elemanlar yönteminin temel ilkelerinin kavranması
3) Direkt ve indirekt modelleme arasındaki farkları öğrenme
4) Analitik ve nümerik çözümler arasındaki farkı anlama
5) Bir boyutlu yapısal ve termal analizler yapabilme
6) ANSYS programını kullanarak temel mühendislik problemlerini çözmek
7) MATLAB programını kullanarak temel matris işlemleri yapabilmek ve grafikleri çizebilmek
Dersin İçeriği
Matematiksel model nedir, Sınır şartları nelerdir, yapısal analiz, termal analiz, analitik ve sayısal çözüm arasındaki fark, MATLAB için temel fonksiyonlar, ANSYS çözümleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
20
Ödevler
3
2
6
Devam
0
10
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
101
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Lawrence, Kent L ( 2002 ). ANSYS tutorial: Release 6.1 SDC Publications, Canonsburg.
2)Moaveni, Saeed (1999), Finite Element Analysis – Theory and Application with ANSYS, Prentice Hall.
3)Buchanan, George R (1995). Theory and Problems of Finite Element analysis, Schaum's outline
4)Topçu, Muzaffer., Taşgetiren, Süleyman (1999). Mühendisler için Sonlu Elemanlar Metodu, Pamukkale Universitesi.
5)bathe, Klaus Jurgen (1996) Finite Element Prosedures, Prentice Hall
6)Hatch, Michael R (2001) Vibration Simulation Using MATLAB and ANSYS
7)ANSYS programının yardım dosyaları (2009)
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
4
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
2
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
4