of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/15/2020
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF352
Sınıf Yönetimi
2.0
2.0
0.0
3.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere sınıfın olumlu bir öğrenim ortamı olması için gerekli olan fiziksel düzenlemeler, ilişki politikaları, zaman yönetimi, öğretim aktivitelerinin planlanması, sınıf kuralları ve istenmeyen öğrenci davranışlarının değiştirilmesi gibi konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders sınıf yönetiminin tanımı ve önemini, sınıf yönetiminin boyutlarını, farklı sınıf yönetimi modellerini, fiziksel ve ilişki yapılarının düzenlenmesi, öğretimin planlanması, sınıf kurallarının belirlenmesi, istenmeyen öğrenci davranışları ve bunlara karşı stratejiler gibi konuları kapsamaktadır
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
 
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1) Sınıf yönetimi kavramının tanımını yapma ve boyutlarını sayma.
DK7
2) Öğretim öncesi plan-program ve fiziksel ortam hazırlıklarının farkında olma.
DK3
3) Sınıfın ilişki düzenlemesi hakkında bilgi ve beceri sahibi olma.
DK4
4) Sınıftaki zaman yönetimi hakkında bilgi ve beceri sahibi olma.
DK
5) Sınıflarda karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışları hakkında bilgi sahibi olma.
DK
6) İstenmeyen öğrenci davranışlarına karşı stratejiler ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma.
DK
7) Sınıfta yaşanmış bir olayı sınıf yönetimi bilgileri ışığında analiz etme.