of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF451
Okul Deneyimi II
1.0
4.0
0.0
3.0
5.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler

3-Hasan Hüseyin ÖZKAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere mesleki okullarda verilen derslerde kullanılabilecek soru sorma araçlarını, sınıf içi öğretimde kullanılabilecek kısa süreli etkinlikler planlayabilme ve uygulayabilmeyi, Öğrenme ve gelişme açısından öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları tanıyabilmeyi, okulda diğer öğretmenlerle verimli ve uyumlu çalışabilmek için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
1. Okulun yapısını ,işleyişini ve öğretmenliği tanıtmak
2.Soru Sorma Alıştırmaları hakkında bilgilendirmek
3.Ders Kitaplarından Yararlanmayı öğretmek
4.Grup Çalışmaları hakkında bilgilendirmek
5. Çalışma Yapraklarının Hazırlanması ve Kullanılmasını öğretmek
6. Dersin Yönetimi ve Sınıf Kontrolü hakkında bilgilendirmek
7. Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Sınıf içi öğretimde kullanılabilecek kısa süreli etkinlikler planlayabilme ve uygulayabilme
2) Öğrenme ve gelişme açısından öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları tanıyabilme
3) Okulda diğer öğretmenlerle verimli ve uyumlu çalışabilmek için gerekli becerileri kazanma
4) Mesleki okullarda verilen derslerde kullanılabilecek soru sorma araçlarını bilme,
5) Mesleki okullarda verilen dersin dönem planını hazırlama,
6) Mesleki okullarda, eğitim/öğretim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde rolü olan öğrenci, öğretmen, okul, derslik/laboratuar, okul yönetimi gibi paydaşların rol ve sorumluluklarını tanıma
Dersin İçeriği
Okullarda bir uygulama öğretmeni gözetiminde, Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamaları kapsamaktadır. Bazı gözlem ve uygulama konuları, öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
8
80
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
137
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. MEB mevzuatı
2. Mesleki eğitim teknikleri
3. MEB Fakülte Okul İşbirliği Kitabı
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
0
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
0
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
0