of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF452
Öğretmenlik Uygulaması
2.0
6.0
0.0
5.0
8.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler

3-Hasan Hüseyin ÖZKAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste öğretmen adaylarının bir uygulama öğretmeni gözetiminde ders anlatması, rehber öğretmeni ve sınıftaki gözlem yapan diğer aday öğretmenlerle, anlattığı dersi değerlendirerek eksiklerini tamamlaması ve yazılı, sözlü, ödev vb. eğitim araçlarını tanıması amaçlanmaktadır

Dersin Hedefleri
1. Atölye dersi ve normal teknik bir ders için zümre toplantı örneğinin hazırlanmasını öğretmek
2.Öğretmenler tarafından derslerde doldurulan “sınıf defteri” örneğinin hazırlanmasını öğretmek
3.Uygulama yapılan okullarda karşılaşılan problemlerin tespiti hakkında bilgilendirmek
4.Öğretmenlerin yaptıkları/karşılaştıkları diğer işlemlere ilişkin örnek işlemlerin hazırlanması hakkında bilgilendirmek
5. İki farklı konuda örnek ders anlatımını öğretmek
6. Örnek derslerle ilgili sınav sorularının hazırlanmasını öğretmek
7. Hazırlanan soruların cevap anahtarının hazırlanması hakkında bilgilendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Eğitim/öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde öğretmen adayından beklenen ve yapılması gereken etkinlikleri uygulamalı olarak yapma becerisini kazama
2) Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme
3) Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme
4) Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme
Dersin İçeriği
Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması) ni kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
8
128
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
3
48
Ödev
5
50
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
5
4
20
Uygulama
0
0
Proje
3
5
15
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
30
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
2
5
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
231
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
8
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. MEB mevzuatı
2. Mesleki eğitim teknikleri
3. MEB Fakülte Okul İşbirliği Kitabı
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
0
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
0
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
0