of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TEF456
Hidrolik ve Pnömatik
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere; endüstriyel hidrolik ve pnömatik sistemler hakkında bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
1. Hidrolik kontrol devreleri hakkında genel birikime sahip olmak ve hidrolik devrelerde akışkan özelliklerini tanıyabilir ve anlayabilir.
2. Hidrolik devre donanımlarını tanımak ve hidrolik devreleri tanıyabilir.
3. Hidrolik pompaları ve valfleri tanıyabilir.
4. Hareket ve denetim diyagramları; fonksiyon diyagramları, fonksiyon diyagramlarının kurulma becerilerine sahip olabilir.
5. Pnömatik kontrol devreleri hakkında genel birikime sahip olmak ve pnömatik silindirleri tanıyabilir.
6. Pnömatik devrelerde kullanılan valfleri tanımak ve pnömatik devrelerde zaman geciktirme devrelerini tanıyabilir.
7. Pnömatik devrelerin otomatik kontrol sistemlerini tanımak, kurgulayabilmek ve Hidrolik ve pnömatik devre çiziminde kullanılan sembolleri kullanabilir.
8. Küçük hidrolik-pnömatik devre uygulamaları yapabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Hidrolik kontrol devreleri hakkında genel birikime sahip olmak ve hidrolik devrelerde akışkan özelliklerini tanır ve anlar.
2. Hidrolik devre donanımlarını tanımak ve hidrolik devreleri tanır.
3. Hidrolik pompaları ve valfleri tanır.
4. Hareket ve denetim diyagramları; fonksiyon diyagramları, fonksiyon diyagramlarının kurulma becerilerine sahip olur.
5. Pnömatik kontrol devreleri hakkında genel birikime sahip olmak ve pnömatik silindirleri tanır.
6. Pnömatik devrelerde kullanılan valfleri tanımak ve pnömatik devrelerde zaman geciktirme devrelerini tanır.
7. Pnömatik devrelerin otomatik kontrol sistemlerini tanımak, kurgulayabilmek ve Hidrolik ve pnömatik devre çiziminde kullanılan sembolleri kullanır.
8. Küçük hidrolik-pnömatik devre uygulamaları yapar.
Dersin İçeriği
Temel tanım ve prensipler, hidrolik akışkanlar ve özellikleri, hidrolikte kullanılan standart semboller. Hidrolik pompa ve motorlar, hidrolik silindirler, hidrolik valfler, boru ve hortumlar, sızdırmazlık elemanları, filtreler, yağ hazneleri, hidrolik akümlatörler, manometreler. Pnömatikte fiziksel prensipler, pnömatikte kullanılan standart semboller, hava üretimi, dağıtımı, pnömatik motorlar, pnömatik valfler, pnömatik devreler. Hidrolik devreler, pnömatik devreler. Hidrolik ve pnömatik sistemlerin bakım ve kontrolü.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
1
2
Ödev
2
20
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
79
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hidrolik ve Pnömatik, İsmail KARACAN, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2005.
Endüstriyel Hidrolik, İsmail Karacan, Ankara, 1996.
Diğer Kaynaklar
Hidrolik, Sümer Mutlu, Ünsal İstemi, Mehmet Beyazıt, Birsen Yayınevi, 1983.
Teorik ve Pratik hidrolik, Prof.Dr. Hayrettin DÖNMEZER, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul, 1973.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
4
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
5
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
5