of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK101
Malzeme I
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Abdullah ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Malzeme biliminin bazı temel kavramlarını anlamak
Dersin Hedefleri
1) Malzeme bilimi ile ilgili temel kavramları tanımak
2) Malzemelerin özelliklerini öğrenmek
3) Malzemelerin iç yapılarını tanımak
4) Malzeme seçimini bilmek
5) Malzemelerin mekanik davranışlarını açıklamak
6) Malzeme özellilklerine etki eden faktörleri bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Malzeme bilimi ile ilgili temel kavramları tanıma
2) Malzemelerin özelliklerini tanıma
3) Malzemelerin iç yapılarını tanıma
4) Malzeme seçimini bilme
5) Malzemelerin mekanik davranışlarını açıklama
6) Malzeme özellilklerine etki eden faktörleri bilme
Dersin İçeriği
Malzemenin genel özellikleri, malzeme seçimi, malzemelerin sınıflandırılması, atom yapısı, kristal sistemleri, kristal hataları, alaşımlar ve alaşımların oluşumları, faz diyagramları, faz analizleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Savaşkan, Temel (2001). Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Eğitim bilimine giriş. Trabzon: Derya Yayınevi.
2. Uzun, Hüseyin; Fındık, Fehim ve Salman, Serdar (2003). Malzeme Biliminin Temelleri. İstanbul: Değişim Yayınları.
3. Callister, W. D. Jr.,(2003). Materials Science and Engineering-An Introduction. John Wiley & Sons.
4.Özsoy, Abdullah(2007). Malzeme-1 sunuları, (tefsrv.sdu.edu.tr/~ozsoy).
Materyal
Dokümanlar
1.Özsoy, Abdullah(2007). Malzeme-1 sunuları, (tefsrv.sdu.edu.tr/~ozsoy).
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
5
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
2
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
1