of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK103
Temel İşlem Tekniği
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Nihat YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı makine ve yedek parça sektörüne yönelik genel imalat yöntem ve teknolojileri hakkında nitelikli bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır
Dersin Hedefleri
1) Kumpas, mikrometre, komparatör, ölçme/kontrol mastarları gibi ölçü aletlerini kullanmayı öğretmek
2) İmalat resmine uygun markalama yapmayı öğretmek
3) Tornalama ve frezeleme işlemlerini ve alet bilemenin nasıl yapılacağını öğretmek
4) Tesviyeleme, Testereyle kesme, delme, kılavuz/rayba/pafta çekme, tornalama, frezeleme, kaynak yapma, takım bileme kabiliyetini kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kumpas, mikrometre, komparatör, ölçme/kontrol mastarları gibi ölçü aletlerini kullanmak
2) İmalat resmine uygun markalama yapabilmek
3) Tornalama ve frezeleme işlemlerini n ve alet bilemenin nasıl yapılacağını öğrenir
4) Tesviyeleme, Testereyle kesme, delme, kılavuz/rayba/pafta çekme, tornalama, frezeleme, kaynak yapma, takım bileme kabiliyetini kazandırmak
Dersin İçeriği
Tesviyeleme, Testereyle kesme, delme, kılavuz/rayba/pafta çekme, tornalama, frezeleme ve kaynak işlemleri ve ölçme teknolojisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
1
5
Ödev
1
10
Ödevler
1
1
1
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
14
40
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
72
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Metal Meslek Bilgisi, MEB yay. 1995
2. Takım Tezgahları, Mustafa Akkurt, Çağlayan Kitapevi, İstanbul, 1990.
3. Özcan Şefik, Bulut Halil, Atelye ve Teknoloji Meslek Bilgisi Cilt 1-2-3, 1993
4. Megep Ders notları (www.megep.gov.tr )
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
3
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
3
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3