of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK201
Makine Resmi
6.0
2.0
0.0
7.0
10.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders birinci yıl makine eğitimi bölümü öğrencilerine meslek resminin kuralları konularında bilgi verir.uygulama yeteneği kazandırır.
Dersin Hedefleri
1) Birbiri ile ilişkili makine parçalarının alıştırılmasında gerekli boyut, şekil ve konum toleranslarını verebilmek
2) Herhangi bir işleme tabi tutulan makine elemanları ile ilgili gerekli yüzey işleme işaretlerinin verilmesini gerçekleştirebilmek
3) Standart makine elemanlarını tanır ve standart makine elemanları ile ilgili gerekli tüm çizimleri yapabilmek
4) Hareket ileten makine elemanlarını tanır ve bu makine elemanları ile ilgili gerekli tüm çizimleri yapabilmek
5) Yapım resimleri ve verilen basit sistemlerin montaj resimlerini çizebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Birbiri ile ilişkili makine parçalarının alıştırılmasında gerekli boyut, şekil ve konum toleranslarını verebilme
2) Herhangi bir işleme tabi tutulan makine elemanları ile ilgili gerekli yüzey işleme işaretlerinin verilmesini gerçekleştirebilme
3) Standart makine elemanlarını tanır ve standart makine elemanları ile ilgili gerekli tüm çizimleri yapabilme
4) Hareket ileten makine elemanlarını tanır ve bu makine elemanları ile ilgili gerekli tüm çizimleri yapabilme
5) Yapım resimleri ve verilen basit sistemlerin montaj resimlerini çizebilme
Dersin İçeriği
Yüzey durumları, kriterleri, sembolleri ve gösterilmeleri. Toleranslar; uzunluk ve açı ölçüleri için ve şekil ve konumlar için genel toleranslar, ISO tolerans ve alıştırma sistemleri, şekil ve konum toleransları. İmalat resmi çizilecek makina parçalarının etüdü, kroki ve net yapım resimleri. Vidalar; civata ve saplama ile birleştirmeler, kamalı birleştirmeler. Toplu görünüşlerin çizim numaralama ve parça listesinin doldurma esasları. Konstrüksiyon, parça yapım ve montaj resmi çizimleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
8
112
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
12
50
Ödevler
14
4
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
4
56
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
288
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
10
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Mustafa Bağcı, 2009. Teknik Resim, Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul.
2) İ. Zeki Şen, 2007, Teknik Resim, DEHA Yayıncılık, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
3
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
3
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3