of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK203
Mukavemet I
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Cisimlere etki eden yükler ile bunların cisimlerde oluşturdukları iç yükler ve şekil değiştirmeler arasındaki ilişkilere yönelik temel kavramları açıklamak ve öğretmek, basitten komplekse değişik problemlere temel ilkeleri uygulamak ve problemleri analiz etme ve çözme becerisini kazandırmak
Dersin Hedefleri
1) Mukavemete ilişkin temel kavramları anlatmak
2) İç yükleri kavrama, nedenlerini ve sonuçlarını öğretmek
3) Boyutlandırma ilkelerini öğretmek ve problemleri çözebilme yeteneğini geliştirmek
4) Gerilme ve emniyet gerilmesi kavramlarını ve uygulamalarını anlatmak
5) Düzlemde gerilme dönüşümünü anlatmak
6) Düzlemde şekil değiştirme bağıntılarını anlatmak
7) Kayma gerilmesini hesaplamayı öğretmek
8) Normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramlarını anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Mukavemete ilişkin temel kavramları anlama
2) İç yükleri kavrama, nedenlerini ve sonuçlarını öğrenme
3) Boyutlandırma ilkelerini öğrenme ve problemleri çözebilme
4) Gerilme ve emniyet gerilmesi kavramlarını ve uygulamalarını anlama
5) Düzlemde gerilme dönüşümünü anlama
6) Düzlemde şekil değiştirme bağıntılarını kavrama
7) Kayma gerilmesini hesaplama
8) Normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramlarını kavrama
Dersin İçeriği
Temel mukavemet kavramları, Dış ve iç yükler, Gerilme ve zorlanma Bağıntıları, Basit gerilmeler, İnce cidarlı silindir ve küre, Termik gerilmeler, Düşey yüklü kirişlerde normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment diyagramları, Gerilme hali, Düzlemde gerilme analizi, Mohr çemberi, Düzlemde şekil değiştirme analizi, Yer değiştirme ve zorlanma hesabı, Basit kayma gerilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
5
30
Ödevler
5
2
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
7
7
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
106
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Seçil ERİM, Cisimlerin Dayanımı (Mukavemet), ISBN: 975-395-082-9, TMMOB İzmir Şubesi, 1996, İzmir, Türkiye.
2)Mehmet H. Omurtag, Mukavemet Cilt 1, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul, Türkiye.
3)Mehmet H. Omurtag, Mukavemet çözümlü problemleri Cilt 1, Birsen Yayınevi, 2006, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
5
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
3
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3