of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK302
Makine Elemanları I
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Nihat YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Temel tasarım mantığını kazandırmak, değişik makine elemanlarının yapısal ve fonksiyonel özellikleri ve çalışma ilkelerine ilişkin temel bilgileri kazandırmak, mukavemet ilkeleri çerçevesinde makine elemanlarının tasarımı ve hesaplamalarında kullanılacak bağıntıları vermek ve uygulamalarda bulunmak
Dersin Hedefleri
1) Temel tasarım ilkelerini öğretmek
2) Makine elemanlarının yapısal ve fonksiyonel özellikleri kavratmak
3) Makine elemanlarının fonksiyonel boyutlarını mukavemet ilkeleri çerçevesinde belirlemeyi öğretmek
4) Makine elemanlarının tasarımında gerekli bilgileri araştırma, elde etme ve kullanabilme becerisini kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Temel tasarım ilkelerini öğrenme ve uygulayabilme
2) Mukavemet ve malzeme bilgileri ile tasarım çalışmaları arasında gerekli ilgiyi kurabilme
3) Makine elemanlarının yapısal ve fonksiyonel özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma
4) Makine elemanlarının fonksiyonel boyutlarını mukavemet ilkeleri çerçevesinde belirleyebilme
5) Makine elemanlarının tasarımında gerekli bilgileri araştırma, elde etme ve kullanabilme becerisini sağlama
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, Mukavemet Hesabı, Miller ve Akslar, Mil-Göbek Bağlantıları, Kamalar, Civatalar, Kaynak Bağlantıları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
14
20
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
5
5
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Erdem Koç, Makine Elemanları,ciltI-II, 2007, Nobel Kitabevi, Adana
2.Fatih C. Babalık, Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, 2006, Nobel Yayın Dağıtım
3.Cahit Kurbanoğlu, Makina Elemanları Teori Konstrüksiyon ve Problemler, 2009, Nobel
4.Mustafa Akkurt, Makina Elemanları cilt I-II-III, 2005, Birsen Yayınevi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
5
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
4
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
4