of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK303
Takım Tezgahları
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersle öğrencilere temel talaşlı imalat, talaş kaldırma mekaniği, takım malzemeleri ve seçimi, iş parçası malzemeleri, tornalama, frezeleme teori ve hesaplamaları, Vargelleme, planyalama teori ve hesaplamaları ve ince işleme konularında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1) İmalat yöntemlerinde talaşlı imalatın önemini anlamak.
2) Talaşlı kaldırma metotlarının esasını anlamak...
3) Takım malzemeleri, kesme parametrelerinin seçimi, parça malzemeleri, kesme sıvıları, ve kesme mekaniğini anlamak.
4) Tornalama işleminin teori ve hesaplamalarını kavramak, torna takım tezgâhları..
5) Frezeleme, delme işlemlerinin teori ve hesaplamalarını anlamak.
6) Vargelleme, planyalama, lebleme, broşlama, honlama, taşlama işlemlerini kavramak.
7) Modern talaş kaldırma metotlarını anlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İmalat yöntemlerinde talaşlı imalatın önemini anlamak.
2) Talaşlı kaldırma metotlarının esasını anlamak..
3) Takım malzemeleri, kesme parametrelerinin seçimi, parça malzemeleri, kesme sıvıları, ve kesme mekaniğini anlamak.
4) Tornalama işleminin teori ve hesaplamalarını kavramak, torna takım tezgahları..
5) Frezeleme, delme işlemlerinin teori ve hesaplamalarını anlamak.
6) Vargelleme, planyalama, lebleme, broşlama, honlama, taşlama işlemlerini kavramak.
7) Modern talaş kaldırma metotlarını anlamak..
Dersin İçeriği
Bu ders talaş kaldırma mekaniği, tornalama ve frezeleme işlemleri teori ve hesaplamaları, Vargelleme-planyalama ve delme mekaniği, taşlama ve ince talaş kaldırma metotları konularını içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
115
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) M. Akkurt, 2000. Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Takım Tezgahları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
4
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
5
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
5