of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK305
Sac-Metal Kalıp Tasarımı
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sac-metal şekillendirme amacıyla kesme-delme-bükme ve çekme kalıp tasarımı yapmak
Dersin Hedefleri
1) Presle kesme işleminde kesilecek parçanın malzeme şeridine nasıl yerleştireceğini ve bir şeritten kaç tane parça çıkacağını hesaplamayı öğretmek.
2) Sac-Metal kalıplarının parçalarını tanıtmak
3) Sac bir parçanın malzeme şeridine yerleştirilmesini, erkek ve dişi zımba hesaplamalarını, sapın ölçülerini, sapın sap plakasına yerleştirilmesini bilerek hesaplamalarını yaptırmak
4) Sac-metal kalıbının tüm parçaları ile birlikte ön görünüşünün çıkarılmasını öğretmek
5) Şekli verilen bir sac parça için istenen kalıbın boyutlandırılması ve geometrisini yapmayı öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Presle kesme işleminde kesilecek parçanın malzeme şeridine nasıl yerleştireceğini ve bir şeritten kaç tane parça çıkacağını hesaplar.
2) Sac-Metal kalıplarının parçalarını tanır
3) Sac bir parçanın malzeme şeridine yerleştirilmesini, erkek ve dişi zımba hesaplamalarını, sapın ölçülerini, sapın sap plakasına yerleştirilmesini bilerek hesaplamalarını yapabilir
4) Sac-metal kalıbının tüm parçaları ile birlikte ön görünüşünü çıkarabilir
5) Şekli verilen bir sac parça için istenen kalıbın boyutlandırılması ve geometrisini yapabilir
Dersin İçeriği
Kalıp elemanları ve görevleri, kesme, bükme ve çekme kalıpları ve tasarım ilkeleri, sac-metal kalıp resmi çizilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
2
10
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
138
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Yakup ERİŞKİN, Sac Metal Kalıpçılığı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983
2.Sami ATAŞİMŞEK- Sac Kalıpları, Bursa, 1977
3.Hüseyin KURT, Kalıpçılık Tekniği ve Tasarımı Kesme Kalıpları, Birsen Yayınevi, 2002
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
4
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
3
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3