of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK306
Bilgisayar Destekli Üretim
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilgisayar destekli tasarım ve imalatın uygulamalı olarak öğretilmesi
Dersin Hedefleri
1) Modern İmalat Sistemlerini kavratmak
2) Sayısal Kontrollü Tezgahların işleyişini ve bileşenlerini kavratmak,
3) Sistem ve tezgahların bilgisayarla sayısal kontrolünü öğretmek,
4) Takım tezgahlarını sayısal olarak programlayabilme becerisi kazandırmak.
5) Temel Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Uygulama Becerisi kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Modern İmalat Sistemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
2) Sayısal Kontrollü Tezgahların işleyişini ve bileşenlerini kavrama,
3) Sistem ve tezgahların bilgisayarla sayısal kontrolünü sağlama,
4) Takım tezgahlarını sayısal olarak programlayabilme.
5) Temel Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Uygulama Becerisine Sahip Olmak
Dersin İçeriği
CAD-CAM sistemlerine giriş, Torna ve İşleme merkezi, Takım bankası ve parametreleri, İşleme parametreleri, Blok malzeme tanımlama, Takım yolu tanımlama, NC kodlarının oluşturulması, CNC tezgah üzerinde uygulama, NC kodlarının tezgaha aktarılması,
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
5
20
Ödevler
7
2
14
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
104
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Gülesin, Mahmut ve diğ.’CNC Torna ve Freze Tezgahlarının Programlanması’, 2007, Ankara
2)Akkurt, Mustafa, ‘Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları’, Birsen Yayınevi, 1996, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
3
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
3
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
2