of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK309
Bilgisayar Destekli Tasarım I
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Nurettin AYDOĞDU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilgisayar destekli tasarımın bazı temel kavramlarını anlatmak
Dersin Hedefleri
1) Bilgisayar Destekli Tasarımın amacını öğretmek.
2) Mühendislik tasarımın genel ilkelerini tanıtmak
3) Karmaşık makine parçalarının iki boyutlu ön modellerini çizme becerisi kazandırmak
4) Ön modellerin sınırlamalar ve ilişkilendirmeler yardımı ile parametrik hale getirebilme becerisi kazandırmak
5) Katı model oluşturma teknikleri öğretmek.
6) Yüzey oluşturma teknikleri kavratmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bilgisayar Destekli Tasarımın amacını bilir.
2)Mühendislik tasarımın genel ilkelerini tanır
3) Karmaşık makine parçalarının iki boyutlu ön modellerini çizer
4) Ön modellerin sınırlamalar ve ilişkilendirmeler yardımı ile parametrik hale getirebilir
5) Katı model oluşturma teknikleri bilir ve karmaşık makine parçalarının katı modellerini oluşturabilir
6) Yüzey oluşturma teknikleri bilir ve karmaşık yüzey formlarını oluşturabilir
7) İleri Modelleme Teknikleri bilir ve katı model oluşturmada kullanır
Dersin İçeriği
Makine parçalarının iki ve üç boyutlu çizimini ve tasarımını gerçekleştirmeye yönelik uygulamalar
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
10
25
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
10
25
Laboratuvar Çalışması
5
3
15
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
162
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
SolidWorks, Mahmuh GÜLESİN, Ahmet ÖZDEMİR, Abdülkadir GÜLLÜ,Abdülmecit GÜRDAŞ, Onuralp ULUER, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., ANKARA, 2006.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
4
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
5
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3