of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK402
Transport Tekniği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kaldırma ve iletme sistemleri ilgili prototip geliştirmek ve proje çizebilmek.
Dersin Hedefleri
1) Kaldırma ve iletme makinaları hakkında genel bilgi edinmek
2) Kaldırma ve iletme makinalarının hareket analizlerini yapabilmek
3) Kaldırma ve iletme makinalarının konstrüksiyon ve mukavemet hesaplarını yapabilmek.
4) Kaldırma ve iletme makinalarının tahrik ve kontrol elemanlarının hesabı, fren tertibatları, çizim ve prototip modellemelerini yapabilmek
5) Fren tertibatları, çizim ve prototip modellemelerini yapabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kaldırma ve iletme makinaları hakkında genel bilgi edinme
2) Kaldırma ve iletme makinalarının hareket analizlerini yapabilme
3) Kaldırma ve iletme makinalarının konstrüksiyon ve mukavemet hesaplarını yapabilme
4) Kaldırma ve iletme makinalarının tahrik ve kontrol elemanlarının hesabı, fren tertibatları, çizim ve prototip modellemelerini yapabilme
Dersin İçeriği
Kaldırma ve iletme sistemlerine giriş ve temel prensipler, kaldırma ve iletme mekanizmalarının
sınıflandırılması, krikolar, palangalar, vinçler, Arşimet vidası, asansörler, konveyörler, taşıyıcı bantlar, uygulanmış proje çalışmaları, hareket analizi, konstrüksiyon ve mukavemet hesapları,tahrik ve kontrol elemanlarının hesabı, fren tertibatları, çizim ve prototip modelleme.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
3
5
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
3
5
15
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
50
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Transport Tekniği,Prof.Dr. Cahit Kurbanoğlu, Tugra ofset, Isparta, 1996
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
3
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
3
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3