of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK405
Bilgisayar Destekli Modelleme
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Mustafa Reşit USAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bir paket program kullanarak modellemenin temel aşamalarını öğretmek.
Dersin Hedefleri
1) Modelleme kavramını öğretmek
2) Modelleme türlerini öğretmek
3) Katı model oluşturmayı ve Bool operatörlerini kullanmayı öğretmek
4) Modelin elemanlara bölünmesini öğretmek
5) Modele yüklerin aktarılmasını öğretmek
6) Çözüm yapmayı öğretmek
7) Sonuçları elde etmeyi öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Modelleme kavramı
2) Paket program (ANSYS) kullanarak model oluşturma
3) Değişik modelleme türleri
4) Direkt ve indirekt jenerasyon
5) Katı model oluşturma ve Bool operatörleri
6) Grafik ara yüz ve komut kullanımı
7) Kompleks modeller oluşturma
8) Çalışma düzlemi ve seçme operasyonları
9) Modelin uygun elemanlara bölünmesi
10) Katı model yükleri ve yüklerin transfer edilmesi
11) Basit çözümler ve sonuçların yorumlanması
Dersin İçeriği
Modelleme aşamaları, farklı modeller oluşturma, çalışma düzlemini tanıma, modellemede kullanılan eleman tipleri, Model parçalarının yeniden boyutlandırılması, elemanlara bölme, basit problemlerin çözümleri, sonuçların elde edilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
20
Ödevler
5
6
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
106
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Lawrence, Kent L ( 2002 ). ANSYS tutorial: Release 6.1 SDC Publications, Canonsburg.
2) Moaveni, Saeed (1999), Finite Element Analysis – Theory and Application with ANSYS, Prentice Hall.
3) Buchanan, George R (1995). Theory and Problems of Finite Element analysis, Schaum's outline
4) ANSYS programının yardım dosyaları (2008).
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
5
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
3
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
5