of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK456
Korozyon
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Korozyon tekniğinin ve biliminin bazı temel kavramlarını anlamayı amaçlamaktadır
Dersin Hedefleri
Korozyon tekniği esasları ile ilgili temel kavramları tanıtmak
Korozyon tekniği esasları ile ilgili konuları uygulamalı öğretmek ve örnek uygulamaları yaptırmak
Korozyon tekniği esasları ile ilgili temel her şeyi öğretmek ve uygulatmak. Korozyon tekniği esasları konularında temel bilgileri öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Korozyon tekniği esasları ile ilgili temel kavramları tanıma
Korozyon ile ilgili konuları uygulamalı öğrenir ve örnek uygulamaları yapar
Korozyon ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular. Korozyon esasları konularında temel bilgileri öğrenmek
Dersin İçeriği
Korozyonun tanımı ve önemi, kimyasal ve elektro kimyasal korozyon, korozyonun mekanizmaları, korozyon oluşumunda çevre etkileri, korozyon türleri, galvanik, aralık, oyuk, çukur, taneler arası, seçici, erozyon ve gerilim korozyonları ve hidrojen hasarları, korozyon testleri, korozyonu önleme metotları, yüzey koruma, yüksek sıcaklık korozyonu, oksidasyon ve kinetiği, oksidasyon dirençli metal ve alaşımlar konularını kapsamaktadır
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
30
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
76
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, 2 Cilt, Çev. Mehmet Erdoğan, Nobel Yayın Dağıtım,1998.
2.Malzeme Bilimi, Kaşif Onaran, Bilim Teknik Yayınevi, 1993, Eskişehir.
3.Materials Science and Engineering-An Introduction, W. D. Callister Jr., John Wiley & Sons, 2003.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
0
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
0
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
0