of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK457
Otomatik Kontrol
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mustafa Reşit USAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Otomatik kontrolün temel kavramlarının öğretilmesi

Dersin Hedefleri
1) Temel kavramları öğretmek
2) Laplace dönüşümlerini öğretmek
3) Sistem elemanlarını öğretmek
4) Temele benzeşimleri öğretmek
5) Transfer fonksiyonlarını ve blok diyagramlarını öğretmek
6) Kontrol organının temel çalışma prensibini öğretmek
7) Sistem kararlılığı konusunu öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Temel kavramların anlaşılması
2) Laplace dönüşümlerinin anlaşılması ve diferansiyel denklem çözümünde kullanılması
3) Temel sistem elemanlarının öğrenilmesi
4) Temel benzeşimler
5) Transfer fonksiyonlarının ve blok diyagramlarının öğrenilmesi
6) Kontrol organlarının çalışma prensibi
7) Sistemin kararlılığı konusunun öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Giriş, Laplace Dönüşümleri, Sistem Dinamiği, Transfer Fonksiyonu, Matematik Modeller, Geçici Rejim Cevabı, Kontrol Elemanları, Kapalı Çevrimli Kontrol, Kararlılık, Frekans Cevabı

Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
2
20
Ödevler
2
2
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
7
7
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
81
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Yüksel, İbrahim (1991) Otomatik kontrol: Sistem dinamiği ve denetim sistemleri. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme vakfı yayın no:7, Bursa
2)Yüksel, ibrahim., Şengirgin, Mesut., Şefkat, gürsel (2003) Çözümlü otomatik kontrol problemleri: Sistem dinamiği ve denetim sistemleri, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme vakfı yayın no:195, Bursa
3)Ogata, Katsuhiko (2001) Modern Control Engineering, Prentice-Hall International Editions
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
5
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
1
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3