of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK551
Mekanik Animasyon Teknikleri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilgisayar destekli tasarımın bazı temel kavramlarını anlatmak
Dersin Hedefleri
1) Katı model üzerinden 2D yapım resimlerinin oluşturmak
2) Katı model oluşturma teknikleri öğretmek.
3) Karmaşık makine parçalarının katı modellerini çizme becerisi kazandırmak
4) Montaj modellerinin oluşturulması öğretmek
5) Animasyon tekniğini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İstenilen bir mekanik projenin katı modeli yapar
2) Projedeki katı modelleri düzenler
3) Orijinal objelerin birebir yapımını gerçekleştirir
4) Yapılan mekanik projeyi sunum için animasyon haline getirir.
Dersin İçeriği
Makine parçalarının katı model montaj tasarımını gerçekleştirmek ve animasyona yönelik uygulamalar
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
10
25
Ödevler
6
1
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
10
25
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
82
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)AutoCad 2002, M.C.KAYACAN, Ş.A.ÇELİK, N. AYDOĞDU, Bayrak Matb. Ltd. Şti., İstanbul, 2002
2)Autocad 2000 ile Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Ü.KOCABICAK, Seçkin Yayıncılık, 2000.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
4
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
5
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
5