of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MTK553
AutoLİSP ve DCL Programlama
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Standart makine elemanlarının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla tasarımı.
Dersin Hedefleri
1) AutoLISP ve DCL programlama dilinin genel özelliklerini öğrenmek.
2) AutoLISP ve DCL fonksiyonlarını öğrenmek.
3) Çizim grefik ekranı ve erişim aygıtlarını öğrenmek.
4) Örnek program uygulamaları sayesinde standart makine elemanlarının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla nasıl tasarlandığını öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) AutoLISP ve DCL programlama dilinin genel özelliklerini öğrenme.
2) AutoLISP ve DCL fonksiyonlarını öğrenme.
3) Çizim grefik ekranı ve erişim aygıtlarını öğrenme.
4) Örnek program uygulamaları sayesinde standart makine elemanlarının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla nasıl tasarlandığını öğrenme.
Dersin İçeriği
AutoLISP ve DCL programlama diline giriş, AutoLISP fonksiyonları, özel veri tabanları, özel veri
tipleri, seçim şekil işleme fonksiyonları, şekil veri fonksiyonları, sembol tablosu erişimi, grafik ekranı
ve giriş aygıtlarına erişim, hata mesajları, örnek program uygulamalarında standart makine
elemanlarının AutoLISP ve DCL programı yardımıyla tasarımı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
12
50
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
4
8
32
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
90
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Başak, H., 2003, VisualLISP ve AutoCAD Uygulamaları.
2) Çıkış, E., 1993, AutoLISP, Türkmen kitapevi, İstanbul, ISBN. 975-7337-21-8.
3) AutoCad R12, M.C.KAYACAN, Ş.A.ÇELİK, Tuğra Ofset, Isparta, 1996
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen ve mühendislik gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olma
3
2
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili projeleri ilgili standartlara ve yasal esaslara göre hazırlayabilme becerisi
3
3
Makine tasarımı teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3