of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Tuba DİLMAÇÜNAL
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Hobi bahçeciliğinde bahçe tesisi, çoğaltma yöntemleri, bahçe ürünlerinin değerlendirilme yöntemleri, yöre için önemli bazı meyve ve sebze türlerinin yetiştirme tekniklerini öğrenmek
Dersin Hedefleri
1. Hobi bahçeciliğinde bahçe tesisini öğrenmek
2. Çoğaltma yöntemlerini öğrenmek
3. Bahçe ürünlerinin değerlendirilme yöntemlerini öğrenmek
4. Yöre için önemli bazı meyve ve sebze türlerinin yetiştirme tekniklerini öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Hobi bahçeciliğinde bahçe tesisini bilmek
2. çoğaltma yöntemlerini bilmek
3. Bahçe ürünlerinin değerlendirilme yöntemlerini bilmek
4. Yöre için önemli bazı meyve ve sebze türlerinin yetiştirme tekniklerini bilmek
Dersin İçeriği
Hobi bahçeciliğinde bahçe tesisinin kuruluşu, çoğaltma yöntemleri (eşeyli (generatif) ve eşeysiz (vejetatif), çimlenme engeli ve çimlenme giderme yöntemleri, çimlenmeye etki eden faktörler, çoğaltma yapıları ve ortamları, yetiştirme yapıları (cam-plastik sera ve açıkta) ve ortamları (organik ve inorganik ortamlar), Eşeysiz (vejetatif) çoğaltma yöntemleri - çelik, aşı, daldırma, kollarla, stolonlarla, yavru gövdelerle, kök sürgünleriyle, soğanla, yumruyla çoğaltma, bahçe ürünlerinin değerlendirilme yöntemleri (taze, kurutulmuş ürün, konserve vb., yöre için önemli bazı meyve ve sebze türlerinin yetiştirme tekniklerini öğrenmek
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
63
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kitap, görsel sunular
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
Genel Bahçe Bitkileri ders kitabı
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Bahçe Bitkilerini tanır ve kavrar.
-Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık ve Süs Bitkileri alanlarındaki bitkileri tanır, yetiştirir, pazarlar ve depolar.
 
2
Yukarıdaki faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek sorunları tanır ve analitik çözüm üretir.
 
3
Yetiştiricilik, pazarlama ve depolama sırasında karşılaşılabilecek problemlerin çözümüne yönelik olarak, amaca uygun gerekli verileri tanımlar ve toplar. Oluşan sorunları gidermek için en uygun yöntemi veya yöntemleri belirler.