of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TMB-320
Bilgisayar Destekli Modelleme
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Deniz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Mehmet Emin GÖKDUMAN
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere çizim tekniği uygulamalarının devamı niteliğinde, katı modelleme programlarını incelemek, örnekler üzerinde bilgisayar ortamında model oluşturmak içi gerekli bilgi donanımı sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Bilgisayar destekli modelleme yeteneğini arttırmak
Katı model ve yüzey model tekniklerinin incelemek
Tasarım için alt yapının hazırlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları


Bilgisayar destekli modelleme kavramlarını bilir
Farklı model tekniklerini bilir
Tasarım Mühendislik ve mekaniği problemlerini analiz ederek çözer
Dersin İçeriği
SolidWorks programına giriş, temel çizim teknikleri, temel çizim komutları, üç boyutlu çizim ve katı modelleme, yüzey modelleme
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
10
20
Ödevler
28
1
28
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
4
4
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
120
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
SolidWorks 2006. Ali Naci Bıçakçı, Mustafa Erkmen, Pusula Yayıncılık ve İletişim LTD İstanbul.
Diğer Kaynaklar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir
4
2
Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi üretimi yapan kuruluşlarda mekanizasyon zincirinin oluşturulması, işletilmesi ve optimizasyonunu gerçekleştirebilir
3
3
Tarımsal ve tarıma dayalı üretim yapan sanayi kuruluşlarında enerji kaynaklarının kullanımını yönetebilir
1