of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:5/21/2022
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GSF-102
Sanat Tarihi ll
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ: 7.DÜZEY EQF-LLL: 7.DÜZEY QF-EHEA: 1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim Elemanı Nur UYANIK ÇİRKİN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
d_nuruyanik@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dünya sanat tarihinin temel oluşumlarının tarihsel süreç içerisinde ilişkileri çerçevesinde Çağ sanat özelliklerini, kavrama, analiz etme, sentezleme yetileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Helenistik Çağ’dan Batı sanatı Rönesans sonu XIX.yy Modernizm'e kadar ele alınır. Klasik Osmanlı Sanatının başlangıcına kadar İslam ve Türk-Selçuklu Sanatı konularını kapsamaktadır. Bu uygarlıklar arasında var olan kültürel süreçlerin özelliklerinin yansıdığı sanat yapıtları, mimari-plastik el sanatları örnekleri üzerinden sunulup irdelenir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Seminer
Rapor Yazma
Sosyal Faaliyet
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sanat Tarihi ile ilgili kavramları açıklayabilecektir.
DK2
Farklı uygarlıkların sanat ürünlerini ve dönemsel özellikleri ve farklarını değerlendirebilecektir.
DK3
Dönemin, dönem öncesi ve dönem sonrasının genel teknik ve biçimsel özelliklerini karşılaştırır değerlendirebilecektir.
DK4
Çağın Mimarlık,Seramik resim ve el sanatları hakkında yorum yapabilecektir.
DK5
Farklı uygarlıkların sanat eserlerini karşılaştırılarak inceleyebilecektir.