of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GSF-102
Sanat Tarihi ll
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sanatın tarihini oluşturan süreçleri, her uygarlığın kendine özgü koşulları ve düşünce yapısı içerisinde görünür kılmak ve sanat yapıtlarının üslupsal açıdan incelenmesinde yöntem öğretmek.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinmek
2. İmgelerin dilini ve gösterim mantığını çözmek.
3. Kuramsal düzlemde bakmayı ve görmeyi öğrenmek.
Dersin İçeriği
Tarihöncesi dönemlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların coğrafi, toplumsal, ekonomik, siyasal, dinsel ve kültürel yapıları ile sanatsal üretimleri arasındaki ilişki ele alınır. Ders görsel malzeme ve okumalarla desteklenerek işlenir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
40
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
2
2
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
140
Toplam İşyükü/Saat
95
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Kaynak ve Materyal:
1. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 1986.
2. Gina Pıschel, Sanat Tarihi Ansiklopedisi 1 - 4, İstanbul: Görsel Yayınlar,1981.
3. Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.
4. Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat
Yayınları, 1995.
5. Engin Akyürek, Ortaçağdan Yeniçağ’a Felsefe Ve Sanat, İstanbul:
Kabalcı Yayınevi, 1994.
6. Engin Beksaç – Tayfun Akkaya,Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim
Sanatı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1990.
7. Yakup Yazır, (Yay. Haz.), Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul:
Görsel Yayınlar, 2000.

Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek.
1
2
Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek.
2
3
Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak.
1