of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:5/22/2022
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Osmanlı Türkçesi metinleri okur.
DK2
Arapça ve Farsça Kelimeleri çözümler.
DK3
El yazması eserlerin özellikleri hakkında hüküm verir.
DK4
Arapça ve Farsça yeni kelimeler türetir.
DK5
Farklı yazı cinslerini okur.
DK6
Başbakanlık Osmanlı Arşivi hakkında malumat verir.
DK7
Türkiye'deki osmanlıca faaliyetleri hakkında bilgi verir.