of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:5/25/2022
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SER-306
Çağdaş Sanat Yorumları ll
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ: 7.DÜZEY EQF-LLL: 7.DÜZEY QF-EHEA: 1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ÖĞR. Gör. Nur UYANIK ÇİRKİN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Sanatı özellikle 20. Yüzyılından günümüze uzanan tarihsel süreç içerisinde çağdaş sanatın ortaya çıkış koşullarını ve öne çıkan sanat akımlarını, oluşumlarını anlamaya ve ilişkilendirmeye yönelik yeterlilikleri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Çağdaş Sanat’ı değerlendirebilecek alt yapıyı oluşturmak için 20. yüzyılın günümüze değin sanat akımları tarihsel dizesi içerisinde yaşanan toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullar içinde ele alınacak ve ilişkilendirilecektir. Çağdaş Sanat akımlarını ve oluşumları önde gelen sanat eserleriyle irdelenecektir. Çağın sanat anlayışı değişen nitelikleriyle ortaya konacaktır. Güncel sanat, sanatçı ve alıcı arasındaki ilişki bağlamında tartışılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Seminer
Rapor Yazma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Giriş ve tanıtım, dersin içeriğinin açıklanması. Devam-devamsızlık, sınav ve ödevler hakkında bilgilerin verilmesi,sanat üzerine söyleşi.
DK2
Gerçeküstücülük sanatının önde gelen sanatçılarını isim, akım ve başlıca eserleriyle öğrenecektir.20.yüzyılın sanat akımlarının tarihsel oluşumlarıyla ilişkilerini kurabilecektir.
DK3
Soyut Dışavurumculuk sanatının önde gelen sanatçılarını isim, akım ve başlıca eserleriyle öğrenecektir.20.yüzyılın sanat akımlarının tarihsel oluşumlarıyla ilişkilerini kurabilecektir.
DK4
Art Informel,Art Brut,Taşizm geç (Lekecilik) Action Painting (Hareketli Soyut ve Color Field Painting (Renk Alanı Resmi)sanatın önde gelen sanatçılarını isim, akım ve başlıca eserleriyle öğrenecektir.20.yüzyılın sanat akımlarının tarihsel oluşumlarıyla ilişkilerini kurabilecektir.
DK5
II.Dünya savaşı sonrası değişen toplumsal süreç, Soyut Lirik,Neo-Dada
Pop Art sanatının önde gelen sanatçılarını isim, akım ve başlıca eserleriyle öğrenecektir.20.yüzyılın sanat akımlarının tarihsel oluşumlarıyla ilişkilerini kurabilecektir.
DK6
Geç-Resimsel Soyutlama (Post Painterly Abstraction) ,Sert Kenar Resmi (Hard-Edge Painting) önde gelen sanatçılarını isim, akım ve başlıca eserleriyle öğrenecektir.20.yüzyılın sanat akımlarının tarihsel oluşumlarıyla ilişkilerini kurabilecektir.
DK7
Kinetik sanat ve optik sanat akımlarının önde gelen sanatçılarını isim, akım ve başlıca eserleriyle öğrenecektir.20.yüzyılın sanat akımlarının tarihsel oluşumlarıyla ilişkilerini kurabilecektir.
DK8
Yeni gerçekçilik sanat akımının önde gelen sanatçılarını isim, akım ve başlıca eserleriyle öğrenecektir.20.yüzyılın sanat akımlarının tarihsel oluşumlarıyla ilişkilerini kurabilecektir.
DK9
Kavramsal sanatının önde gelen sanatçılarını isim, akım ve başlıca eserleriyle öğrenecektir.20.yüzyılın sanat akımlarının tarihsel oluşumlarıyla ilişkilerini kurabilecektir.
DK10
Çokluk Sanatı,performans sanatı,arazi sanatı,Sanat akımlarının önde gelen sanatçılarını isim, akım ve başlıca eserleriyle öğrenecektir.20.yüzyılın sanat akımlarının tarihsel oluşumlarıyla ilişkilerini kurabilecektir.Çağdaş Sanatı anlayacak ve yorumlayabilecektir.Sanatı toplumsal, kültürel bir perspektif açısıyla değerlendirip güncel Sanat’ı yorumlayabilecek- eleştirebilecektir.