of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:5/25/2022
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SER-413
Endstüriyel Seramik Tasarımı l
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ: 7.DÜZEY EQF-LLL: 7.DÜZEY QF-EHEA: 1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör. İZZET TEMEL
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
İLGİLİ ATÖLYE
E-Posta
izzettemel@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
2113543
Dersin Amacı
• Verilen konuda tasarladığı varyasyonları dosya olarak sunar ve savunur.
Dersin İçeriği
Önceden belirlenen bir konu çerçevesinde araştırma ve tasarım yaparak, eleştiriler doğrultusunda tasarımlarını geliştirir ve alternatifler oluşturur.

Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Uygulama
Yerinde Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Temel seramik üretim bilgilerini kullanarak tasarım yapabilme becerisi kazandırabilir.
DK2
Bilgisayar yazılımı ile dijital ortamda üç boyutlu tasarım yapabilme becerisi kazandırılabilir.
DK3
Seramiğin, endüstriyel alanında tasarım ve üretim yapabilme becerisi oluşturulabilir.
DK4
Seramiğin, teknolojik alanında sır geliştirebilme becerisi gösterilebilir.
DK5
Seramiğin, sanatsal alanında tasarım ve üretim yapabilme becerisi geliştirilebilir.
DK6
İş ortamlarında yaptığı çalışmaları ifade edebilecek düzeyde portfolyo tasarımı yapabilme becerisi.
DK7
İş ortamlarında yaptığı çalışmaları ifade edebilecek düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi.