of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUZ-104
Müziğe Giriş II
2.0
0.0
2.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Nota okuma ( solfej-bona ) ile çoksesli duyma, çözümleme alışkanlıklarının kazandırılması. Temel Müzik kavramlarının ( ritim, ezgi, hız, gürlük, ölçü, dizi, tonalite, biçim, tür, örgü, doku, anlatım?yorum- stil) kavratılması. Sesin fiziksel boyutunda yer alan tını, frekans, modulation, pitch konularının somutlaştırılması. Sol Majör, mi minör 3/4 , 6/8 lik üçerli ölçülerdeki ezgi okuma,yazma alışkanlıklarının kazandırılması.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Nota okuma ( solfej-bona ) ile çoksesli duyma, çözümleme alışkanlıklarını kazanabilme.
Temel Müzik kavramlarını ( ritim, ezgi, hız, gürlük, ölçü, dizi, tonalite, biçim, tür, örgü, doku, anlatım?yorum- stil) kavrayabilme.
Sesin fiziksel boyutunda yer alan tını, frekans, modulation, pitch konularını somutlaştırabilme.
Sol Majör, mi minör 3/4 , 6/8 lik üçerli ölçülerdeki ezgi okuyabilme.
Sol Majör, mi minör 3/4 , 6/8 lik üçerli ölçülerdeki yazabilme.
Dersin İçeriği
Nota okuma ( solfej-bona ) ile çoksesli duyma, çözümleme alışkanlıklarının kazandırılmasına, Temel Müzik kavramlarının ( ritim, ezgi, hız, gürlük, ölçü, dizi, tonalite, biçim, tür, örgü, doku, anlatım?yorum- stil) kavratılması. Sesin fiziksel boyutunda yer alan tını, frekans, modulation, pitch konularının somutlaştırılması. Sol Majör, mi minör 3/4 , 6/8 lik üçerli ölçülerdeki ezgi okuma,yazma alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik çalışmalar.
Önkoşul Dersleri
MUZ-103 *3
*1 : Önkoşula sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen dersin/derslerin daha önceden devamını almış olmak
*2 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az FD almış olmak
*3 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az DD almış olmak
*4 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az DC almış olmak
*5 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az CC almış olmak
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
142
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IA,
Albert LAVIGNAC
Metodo Graduado De Solfeo –
Lambert Alfonso ZAMACOIS.
( LAZ ) kitabı,
P. BONA kitabı,
Jazz Theory I, 5 th Edition,
Hiroaki HONSHUKU
Understanding Music Theory, P.ZEITLIN, D.GOLDBERGER
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 ara sınav
1 final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek.
 
2
Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek.