of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUZ-207
Müzik Biliminde Yöntem I
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Cenk CELASİN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilgi, bilim, bilimsel çalışma, bilimsel yöntem ve teknik kavramların ve müzikbilimsel çalışmanın tanımı, Türkiye'de ve Dünya'da müzikbilimsel çalışmaların gelişimi, tarihsel, sistematik ve karşılaştırmalı müzikbilim, müzikbilimde teorik ve analitik metodlar konularında bilgi kazanımı sağlamak.

Dersin Hedefleri
Bilgi, bilim, bilimsel çalışma, bilimsel yöntem ve teknik kavramların ve müzikbilimsel çalışmanın tanımı, Türkiye'de ve Dünya'da müzikbilimsel çalışmaların gelişimi, tarihsel, sistematik ve karşılaştırmalı müzikbilim, müzikbilimde teorik ve analitik metodlar konularında bilgi kazanımı sağlamak.

Dersin Öğrenme Çıktıları
Müzikbilimin yöntem ve teknikleri konusunda bilgilenmek
Türkiye'de ve Dünya'da müzikbilimin gelişimi konusunda bilgilenmek
Tarihsel, sistematik ve karşılaştırmalı müzikbilim konusunda bilgilenmek
Dersin İçeriği
Bilgi, bilim, bilimsel çalışma, bilimsel yöntem ve teknik kavramların ve müzikbilimsel çalışmanın tanımı, Türkiye'de ve Dünya'da müzikbilimsel çalışmaların gelişimi, tarihsel, sistematik ve karşılaştırmalı müzikbilim, müzikbilimde teorik ve analitik metodlar konularında çalışmalar yapmak
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
86
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 arasınav
1 final sınavı
Materyal Diğer
Uslu Recep, “Müzikoloji ve Kaynakları”, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, 2006
Özer, Yetkin, “Bilim Perspektifinde Müzik”, Eylül Yayınları ,1997
Williams, Alastair “Constructing Musicology” ,2001
SadieStanley(ed) “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”,2005
Kerman Joseph,”Contemplating Music. Challenges to Musicology”,1985
Clayton, Martin (ed), Herbert, Trevor(ed), Middleton, Richard (ed) “The Cultural Study of Music,” 2003.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek.
5
2
Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek.
2
3
Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2