of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUZ-208
Müzik Biliminde Yöntem II
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Cenk CELASİN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
müzikbilimsel araştırmanın temel aşamaları ve yöntemleri hakkında bilgi vermek.
Dersin Hedefleri
müzikbilimsel çalışmanın aşamaları.
müzikbilimsel çalışmada örnekleme.
müzikbilimsel çalışmada nicel ve nitel çalışmalar.
müzikbilimsel çalışmada araştırma yöntemleri.
müzikbilimsel çalışmada literatür.
müzikbilimsel çalışmada arşiv kullanımı ve müzik arşivleri.
müzikbilimsel çalışmada raporlaştırma ve farklı yazı türleri
hakkında bilgi vermek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
müzikbilimsel çalışmanın aşamaları.
müzikbilimsel çalışmada örnekleme.
müzikbilimsel çalışmada nicel ve nitel çalışmalar.
müzikbilimsel çalışmada araştırma yöntemleri.
müzikbilimsel çalışmada literatür.
müzikbilimsel çalışmada arşiv kullanımı ve müzik arşivleri.
müzikbilimsel çalışmada raporlaştırma ve farklı yazı türleri
hakkında bilgilenmek.
Dersin İçeriği
müzikbilimsel çalışmanın aşamaları.
müzikbilimsel çalışmada örnekleme.
müzikbilimsel çalışmada nicel ve nitel çalışmalar.
müzikbilimsel çalışmada araştırma yöntemleri.
müzikbilimsel çalışmada literatür.
müzikbilimsel çalışmada arşiv kullanımı ve müzik arşivleri.
müzikbilimsel çalışmada raporlaştırma ve farklı yazı türleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
86
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 ara sınav
1 final sınavı
Materyal Diğer
Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek.
5
2
Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek.
2
3
Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2