of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUZ-227
Armoni I
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
bu derste Akor Bilgisi, geleneksel (klasik) armoniye geçiş , ana basamak akorları olan tonik / sudominant / dominant akor bağlantıları, dar ( piyano ) ve geniş ( soprano, alto, tenor, bas ) serimdeki armonileme çalışmaları, yan basamak akorları olan sudominant paraleli, dominant paraleli, tonik paraleli konuları ile akora yabancı sesler olan ( geçit / işleme / öncü ) konuların öğrenciye kazandırılması. Bu konuların devamı niteliğinde olan alterasyon ve modülasyon konularının verilmesi.
Dersin Hedefleri
Dizi , tonalite bilgisi, aralık bilgilerinin devamı olarak bu Armoni dersinde Akor Bilgisine sahip olabilme.
Geleneksel (klasik) armonideki ana basamak akorları olan tonik / sudominant / dominant akor bağlantılarını anlayabilme.
Dar ( piyano ) ve geniş ( soprano, alto, tenor, bas ) serimdeki armonileme çalışmalarını yapabilme.
Yan basamak akorları olan sudominant paraleli, dominant paraleli, tonik paraleli konuları ile akora yabancı sesler olan ( geçit / işleme / öncü ) konularını anlayabilme.
Alterasyon ve modülasyon konularını çözümleyebilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Müziksel Algılama – I, II derslerinde öğrenciye kazandırılmış olan dizi , tonalite bilgisi, aralık bilgilerinin devamı olarak bu Armoni dersinde Akor Bilgisi, geleneksel (klasik) armoniye geçiş , ana basamak akorları olan tonik / sudominant / dominant akor bağlantıları, dar ( piyano ) ve geniş ( soprano, alto, tenor, bas ) serimdeki armonileme çalışmaları, yan basamak akorları olan sudominant paraleli, dominant paraleli, tonik paraleli konuları ile akora yabancı sesler olan ( geçit / işleme / öncü ) konuların öğrenciye kazandırılması. Bu konuların devamı niteliğinde olan alterasyon ve modülasyon konularının verilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
30
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
86
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Armoni, Nurhan CANGAL
Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 ara sınav
1 final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek.
 
2
Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek.
 
3
Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak.