of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUZ-234
Müzik Felsefesi-II
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Hamdi BRAVO
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sanat felsefesi ve estetik alanlarına ait temel konular, problemler ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Hedefleri
I. Sanat Felsefesinin konusu olarak sanatın neliği;
II. Neliği araştırmanın ne olduğu;
III. Estetik ile Sanat Felsefesinin farkı; Sanatın neliği ve güzelliğin neliği;
IV. Seyircinin Bakış açısı ile Sanatın neliğini araştıranın bakış açısı;
V. Ustalık olarak sanat, yaratıcılık olarak sanat;
VI. Sanat dallarına özgü olan ve sanata özgü olan (Resme, Heykele, Fotoğraf Sanatına, Edebiyata vb. sanat dallarına özgü olan ile sanata özgü olan);
VII. Sanatın değerlerle (insanın insana özgü olanaklarıyla) ilişkisi;
VIII. Felsefe tarihindeki belli başlı sanat görüşleri
IX. Günümüz sanat teorilerinin durumu.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrencinin,
-Felsefe tarihi içindeki belli başlı estetik görüşlerini öğrenip aktarabilmesi
-Ustalık (tekhne) olarak sanat ile yaratıcılık olarak sanatın farkını görmesi
-Sanata Felsefeyle bakmanın sağladığı olanakları görebilmesi
-Çeşitli sanat görüşleri arasındaki farklılıklarla başa çıkabilme olanaklarını görmesi,
-Sanatla ve sanat eserleriyle ilgili tartışmaları kavrayabilmesi ve bunlara katılabilmesi
Dersin İçeriği
Sanat felsefesine ait temel konular, problemler ve kuramlar
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
2
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
90
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Estetik Nedir?, Marc Jimenez;
Estetiğe Giriş, Dabney Townsend;
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 Vize
1 Final Sınavı
Materyal Diğer
Platon, Şölen, Remzi Kitabevi.
Aristoteles, Poetika, Remzi Kitabevi.
İoanna Kuçuradi, Sanata Felsefeyle Bakmak, Şiir-Tiyatro Yayınları, Ankara, 1979.
Abdullah Kaygı, Edebiyat ve Varlık, Kebikeç Yayınları, Ankara, 1. baskı, 1995. 2. Baskı, 1998.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek.
0
2
Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek.
0
3
Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak.
0