of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUZ-322
Armoni IV
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste; bas ve soprano ezgilerinin çok sesli hale getirilmesi, klasik
armoni kuralları çerçevesinde akor bağlanışlarının yapılabilmesi,
armoni dışı seslerin de kullanılarak melodik ezgiler yaratabilmeye
zemin hazırlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Çalgı/ses grupları ya da koro/orkestralar için yazılmış/düzenlenmiş eserleri grupla uyumlu olarak seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahip olabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;  Alterasyonun nasıl yapılacağını kavrayacaklar ve majör tonalitede altçeken-çeken fonksiyonlarında uygulayabilecekler,  Napoliten altılı akorunu kadanslar içerisinde kullanabilecekler,  Modülasyonu tanımlayabilecekler; eser içinde tespit edebilecekler,  Modülasyon çeşitlerini bilecekler, yakın ve uzak tonalitelere modülasyon yapabilecekler,  Yaşam boyu öğrenmenin, kendini yenilemenin gerekliliği bilinciyle; bilgiye erişebilecek, sanat-müzik-bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilecek, eleştirel düşünme becerilerini geliştirebileceklerdir.
Dersin İçeriği
Derste; alterasyon ve modülasyon ile ilgili çözümlemeler ve
armonileme konuları incelenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
2
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
86
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
CANGAL, Nuran. Armoni, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 1999
Diğer Kaynaklar
BENJAMIN, T., HARUIT, M., NILSON, R. Tecniques and Materials of Tonal Music,
Haughton Company, Boston, 1986.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek.
 
2
Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek.
 
3
Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak.