of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUZ-347
Yöresel Müzik Repertuarı
1.0
0.0
0.0
1.0
1.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Okt. Çetin KORUK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türk Halk Müziğinin temel teorik bileşenleri ve kentsel halk müziği olgusu hakkında bilgi birikimi sağlayarak yöresel repertuar bilgisi edinmek
Dersin Hedefleri
1. Türk Halk müziği olgusu konusunda bilgi sahibi olmak
2. Türk Halk Müziğinin ezgi, tartım yapıları, tür bilgisi, çalgı bilgisi bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak
3.Kentsel halk müziği kavramı hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Türk Halk müziği olgusu konusunda bilgi sahibi olmak
2. Türk Halk Müziğinin ezgi, tartım yapıları, tür bilgisi, çalgı bilgisi bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak
3. Kentsel halk müziği kavramı hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Türk Halk Müziğinin temel teorik bileşenleri ve kentsel halk müziği olgusu konularında çalışmalar yapmak.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
1
14
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
  
Ödevler
0
0
0
Devam
  
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
  
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
30
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
1
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek.
0
2
Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek.
0